Møteprogram 2020

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan Januar 2020

5.januar kl.17, Nyttårsfest, andakt ved Bjørg Kjeilen

8.januar kl.19, Arbeidsmøte for alle medarbeidere

12.januar kl.18, Presentasjon av Tentro elevene, tale av Tobias Gutmann

14.januar kl.14.30, Bønnemøte

18.januar kl.10, Women Minestry, kvinnemøte for damer i alle aldre

19.januar kl.11, Halvar Roaldsnes fortsetter kursrekken "Fundamentet", tema: Hva er da et menneske?

21.januar kl.14.30, Bønnemøte

26.januar kl.11, Vidar Aronsen taler 

28.januar kl.14.30, Bønnemøte


Møteplan Februar 2020

4.februar kl.14.30, Bønnemøte

8.februar kl.10, Women Minestry, kvinnemøte for damer i alle aldre

9.februar kl.18, Besøk av May-Lise og Gunnar Standal

11.februar kl.14.30, Bønnemøte

16.februar kl.11, Halvar Roaldnes fortsetter kursrekken "Fundamentet"

18.januar kl.14.30, Bønnemøte

23.februar - vinterferie ikke møte