Møteprogram 2023

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan  våren/høsten 2023


Damer på Betel, 29.april kl.10

Møte ,30.april kl.18, Stig Andre`Lippert taler

Dugnad, 13.mai kl.10

Møte, 14.mai kl.18, Olaf Alsaker fra organisasjonen Misjon uten grenser taler.

Samtale-møte, 3.september kl.18, tema kommer senere

Samtale-møte, 24.september kl. 18, Magnus Drange Loka fra organisasjonen Ordet og Israel deltar

Møte, 8.oktober kl.18

Møte, 15.oktober kl.18, Charles Hansen taler, tema: Mot lysere tider

Vitne-møte, 22.oktober kl.18

Samtale-møte, 5.november, tema kommer senere

Møte, 12.november kl.18, Martin Gellein taler over tema: En ny himmel og en ny jord.

Møte, 26.november kl.18

Adventsgudstjeneste, 3.desember kl.18

Møte, 10.desember kl.18

Julegudstjeneste julaften kl.15


Bønnens time hver tirsdag kl.14.00- følger skoleruta.

RR Speider-samlinger torsdager.