Møteprogram 2022

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan  våren 2022


30.januar kl.18.- Misjonsmøte med Vidar Aronsen

12.februar kl.10-Women Ministry, Silje  og Ruth Wibecke synger 

13.februar kl.18, vi deltar på Bibeldagen i Grua kirke

27.februar kl.17, Halvard Roaldnes taler og synger

18.mars kl.19, Mission Aviation Fellowship kommer og deler fra sitt arbeid. Se nettsiden: https://maf.org/

19.mars kl.10, Women ministry

27.mars kl.17, Halvard Roaldnes taler, tema kommer senere

2.april kl.10, Women ministry

3.april kl.11, speidergudstjeneste

10.april, påskefrokost kl.11, Halvard Roaldsnes deltar med sang og tale. Påmelding til tlf. 90642186

7.mai kl.10, Women ministry

8.mai kl.17, merk tiden! Halvard Roaldsnes taler, tema kommer senere

11.juni, Misjonsmøte med Vidar Aronsen, klokkeslett kommer

Bønnens time hver tirsdag kl.14.00- følger skoleruta