Møteprogram 2021

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan  våren 2021


12.september kl.18 - Tema-møte med Halvard Roaldsnes

9.oktober kl.12 - Tentro høytidsdag