Møteprogram 2023

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan  høsten 2023

Høstfest!-27.august kl.18, andakt av Anders Michelsen, tema: Hva ville Jesus ha gjort?

Samtale-møte, 3.september kl.18, Tema: Min vilje .....Guds vilje

Damer på Betel, 17.september kl.18, afternoon tea

Møte, 24.september kl.18, besøk av Eivind Lovund, Tema: Håp og den Hellige Ånd

Samtalemøte, 8.oktober kl.18, Anders Michelsen leder, tema: Bønn og helbredelse

Møte, 15.oktober kl.18, Charles Hansen taler, tema: Mot lysere tider. Musikk og sang fra Filadelfia Grua

Vitne-møte, 22.oktober kl.18

Samtale-møte, 5.november, Wenche Irene Kongrød Myren leder, tema: Rikdommen i Gud!

Møte, 12.november kl.18, Martin Gellein taler over tema: En ny himmel og en ny jord. Musikk og sang fra Filadelfia Grua

26.november ,samtale møte, tema:helbredelse ved bønn, møteleder Anders Michelsen

Damer på Betel, 2.desember kl.10, adventskransbinding

Adventsgudstjeneste, 3.desember kl.18

Møte, 10.desember kl.18

Julegudstjeneste julaften kl.15RR Speider-samlinger torsdager.