Møteprogram 2022

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan  våren 2022


Møte 27.11 kl.18- Anders Michelsen taler til tema: Målet er kjærlighet

Julekor-øvelse 21.12 kl.19- møt opp om du har lyst å være med å synge på julaften

Julegudstjeneste 24.12. kl.15


Bønnens time hver tirsdag kl.14.00- følger skoleruta