Møteprogram 2019

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan November 2019

16.november kl.10, Women Minestry, besøk av Rut Wibeche Hofsødegård

17.november kl.18, konsert med Lunner Kammerkor, bevertning

24.november kl.11, undervisning av Halvar Roaldsnes, tema: Veien til korset


Møteplan Desember 2019

1.desember kl.17, Grøtfest etter julegrantenningen på samfunnshuset

7.desember kl.10, Women minestry, undervisning av Victoria Cranner Jahr

8.desember kl.18, undervisning av Kjell Oldich, sang av lovsangsteamet, nattverd

10.desember kl.17, Kenyansk og argentinsk inspirert middag. Påmelding enten via facebook arrangementet eller på tlf. 47 62 53 73

15.desember kl.18, møtet ledet av Women Minestry, åpent for alle! Tale av Susan Gatwiri Mati. 

Tema: bønn

24.desember kl.14, felles julegudstjeneste i Harestua Kapell, sang av "julekoret" og andakt av William Bøhler