Møteprogram 2018

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.Velkommen til møter og samlinger på Betel

April 2019


Palmesøndag Påskefrokost! Kl 11:00 - Harald Avtjern taler, Tema: «Frelsen kommer fra jødene».

15.04-22.04 Påskeferie! (Tentro elevene/ungdommene reiser på påskeleir)

Tirsdag 23.04 BØNN Kl 14:30-16:00, TENTRO samling kl 19:00 Tema: "Hva nå?"

Lørdag 27.04 Dugnad kl 10:00

Søndag 28.04 Møte Kl 11:00 - Kjell Ohldieck taler.

Tirsdag 30.05 BØNN Kl 14:30-16:00

Mai 2019


Tirsdag 07.05 BØNN Kl 14:30-16:00

Søndag 05.05 Ikke møte!

Søndag 12.05 kl 12:00 Høytidsdag - Tentro avslutning. Tobias taler.

Tirsdag 14.05 Woman´s Ministry -Jentetur til OKS Romerikskirken på arrangementet Sisterhood kl 19:00 til 21:30 Hjertelig velkommen til å bli med!

17. mai MiniMix synger på skolen.

Søndag 19.05 Møte kl 11:00 - Harald Avtjern taler. Tema: "Tidenes fylde for å vinne milliarder"

Søndag 26.05 Ikke møte!

Tirsdag 28.05 BØNN Kl 14:30-16:00