Møteprogram 2018

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.Velkommen til møter og samlinger på Betel


Juni 2019

Søndag 02.06Ikke møte

Tirsdag 04.06 Kenyansk inspirert middag Kl. 17:00 (påmelding på tlf. 47625373)

Søndag 09.06 Ikke møte

Tirsdag 11.06 BØNN Kl. 12:00-13:30

Søndag 16.06 Temamøte, Emmaus-vandrerne kl.18August 2019


Søndag 25.08 Samlingsfest kl.18

Tirsdag 27.08 Bønnemøte kl.14.30September 2019

Søndag 1.09 Møte kl. 11 Halvard Roaldnes

Tirsdag 3.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 8.09 Møte kl.11 Olav Dahl

Tirsdag 10.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 15.09 Ikke møte, vi deltar på Potetfestival gudstjenesten på Gran

Tirsdag 17.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 22.09 Møte kl.11 Else Landmark

Tirsdag 24.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 29.09 Høstferie, ikke møte