Møteprogram 2020

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan Mars 2020


8.mars kl.18, vi møtes rundt bordene for bibel-lesing og samtale
10.mars kl.14.30, Bønnemøte
14.mars kl.10, Women Minestry, møte for damer og jenter i alle aldre
15.mars kl.11, Tro og Medier v/Jarle Haugeland
17.mars kl.14.30, Bønnemøte
22.mars kl.11, Halvard Roaldsnes fortsetter kursrekken "Fundamentet"
24.mars kl.14.30, Bønnemøte
29.mars kl.12, Speidergudstjeneste
31.mars kl.14.30, Bønnemøte


Møteplan April 2020

5.april, ikke møte grunnet påskeferie
12.april, ikke møte grunnet påskeferie
14.april kl.14.30, Bønnemøte
18.april kl.10, Women Minestry, møte for damer/jenter i alle aldre
19.april kl.11, Halvard Roaldsnes fortsetter kursrekken "Fundamentet"
21.april kl.14.30,Bønnemøte
26.april kl.19, Chris Michael Gustavsen
28.april kl.14.30,Bønnemøte