Møteprogram 2018

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.



Velkommen til møter og samlinger på Betel


September 2019

Søndag 1.09 Møte kl. 11 Halvard Roaldnes

Tirsdag 3.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 8.09 kl.18 Møte Olav Dahl

Tirsdag 10.09 Bønnemøte kl.14.30

Søndag 15.09 Ikke møte, vi deltar på Potetfestival gudstjenesten på Gran

Tirsdag 17.09 Bønnemøte kl.14.30

Lørdag 21.09 Women Minestry kl.10

Søndag 22.09 Møte kl.11 Else Landmark

Tirsdag 24.09 Women minestry drar til "Sisterhood" på OKS, oppmøte Betel kl.18 for samlet kjøring

Søndag 29.09 Høstferie, ikke møte

Oktober 2019

Søndag 6.10: Høstferie, ikke møte

Tirsdag 8.10: Bønnemøte kl. 14.30

Lørdag 12.10: Women Minestry kl.10

Søndag 13.10: Møte kl. 18, Semnos synger og vitner

Søndag 20.10: Møte kl.11, Kine og Per-Øystein Erstad synger og vitner

Søndag 27.10: konsert med Torill og Olav Tofte m/band kl.18