Møteprogram 2020

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling på søndager der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan oktober 2020

4.oktober kl.18.00: Samtale møte, Anders Michelsen forteller om hvordan han kom til tro på Jesus

6.oktober kl.14.30: Bønnemøte

13.oktober kl.14.30: Bønnemøte

17.oktober KL.16: Undervisning med Halvard Roaldsnes- Tema: 

La dere forvandles ved at sinnet fornyes.

18.oktober kl.11: Halvars Roaldsnes taler- Tema: Følg du meg!

20.oktober kl.14.30:Bønnemøte

23.oktober kl.18: Tentro samling nytt kull, tema: GUD

24.oktober kl.10: Women minestry

25.oktober kl.11.00: Møte med dåp

27.oktober kl.14.30: Bønnemøte