Møteprogram 2020

Velkommen til møter og samlinger på Betel!

Vi har vår hovedsamling hver søndag der alle er velkommen til å være med i lovsang, bønn, høre aktuell forkynnelse, og delta i fellesskap med mennesker i alle aldre.


Møteplan Februar 2020

4.februar kl.14.30, Bønnemøte

8.februar kl.10, Women Minestry, kvinnemøte for damer i alle aldre

9.februar kl.18, Besøk av May-Lise og Gunnar Standal

11.februar kl.14.30, Bønnemøte

12.februar kl.19, Menighetsmøte

16.februar kl.11, Halvar Roaldnes fortsetter kursrekken "Fundamentet"

18.januar kl.14.30, Bønnemøte

23.februar - vinterferie ikke møte 

Møteplan Mars 2020

1.mars, Vinterferie ikke møte

3.mars kl.14.30, bønnemøte 

7.mars kl.12, RR-speideren isfisker på Harestua vannet

8.mars kl.18, samtale/tema-møte

10.mars kl.14.30, Bønnemøte

14.mars kl.10, Women Minestry, kvinnemøte for damer i alle aldre

15.mars kl.11, Besøk av Jarle Haugland fra organisasjonen Tro&medier

17.mars kl.14.30, Bønnemøte

22.mars kl.11, Halvar Roaldnes fortsetter kursrekken "Fundamentet"

24.mars kl.14.30, Bønnemøte

29.mars kl.12, Speidergudstjeneste