Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker informasjon, ta kontakt med en av kontaktpersonene.

Betel Harestua


Besøksadresse:
Stubbengvegen 26
2743 Harestua

Postadresse:
Postboks 31
2716 Harestua

Telefon:
902 46 802

Epost:
post@betelharestua.no

Hjemmeside:
www.betelharestua.no

Bankkonto:
2030 62 56069


Kontaktpersoner


Styret

Wenche Irene Kongrød Myren, styreleder.
Mob: 958 88 082 
Mail: wenche@mknu.no

Ingrid Greta Lauvås, styremedlem
Mob: 412 18 049


Kjellfrid Moe, styremedlem.
Mob: 906 42 186
Mail:
cato41@online.no

Berit Reme, styremedlem.
Mob: 932 69 894


Kasserer
Wenche Irene Kongrød Myren 
Mob: 958 88 082 
Mail: wenche@mknu.no
Royal Rangers Harestua
 
Tobias Gutmann
Mob: 950 00 836

Mail: tobiasgutmann@hotmail.com

Hjemmeside: www.rr-harestua.comWomen's Ministry
Jesinter Holvik
Mob: 476 25 373  
Mail: kemjesint@yahoo.com

Hjemmeside: www.wm-betel.no


Tentro
Iselin Hermansen
Mob: 416 80017
Tobias Gutmann
Mob: 950 00 836
Mail: post@betelharestua.no