Bli fast giver!

Faste givere er av uvurderlig støtte og verdi for oss.

Alle bidrag betyr noe for aktivitetsnivået i menigheten! 

Ønsker du å støtte menigheten økonomisk kan du benytte bankkonto 2030 62 56069

Nå kan du også gi gave til menigheten med Vipps nr. 92150


Vær velkommen som fast giver med faste bidrag:

Bli fast giver ved å registrere deg i Solidus!

Solidus er den tekniske tilrettelegger for menighetens givertjeneste. Registrer deg i Solidus for å tegne deg for faste bidrag hver mnd ved bruk av AvtaleGiro. Det er skattefradrag for slike bidrag til menigheten gjennom givertjenesten!


Print ut og fyll ut skjema: 

Lever skjemaet i undertegnet stand og i lukket konvolutt til menigheten: 
Besøksadresse: Stubbengvegen 26, 2743 Harestua. 
Postadresse: Postboks 31, 2716 Harestua