Velkommen!

Betel Harestua

www.betelharestua.no

Velkommen til Betel HarestuaKonfirmant til høsten? Bli med på Tentro Harestua! Mer informasjon finne du under "Hva skjer på Betel?"


Samtale og forbønn

Vi tror at Gud bruker menigheten til å nå ut og møte åndelige behov hos mennesker. Vi erfarer at Han griper inn i omstendigheter når vi ber! 


Kontakt oss på post@betelharestua.no eller bruk dette kontaktskjema.

Kontakt info.

Besøksadresse:
DFEF Betel
Stubbengvegen 26
2743 Harestua

Postadresse:
Postboks 31
2716 Harestua

Epost:

post@betelharestua.no