Velkommen!

Betel Harestua

www.betelharestua.no

Velkommen til møter på Betel
Samtale og forbønn

Vi tror at Gud bruker menigheten til å nå ut og møte åndelige behov hos mennesker. Vi erfarer at Han griper inn i omstendigheter når vi ber! 


Kontakt oss på post@betelharestua.no eller bruk dette kontaktskjema.

Kontakt info.

Besøksadresse:
DFEF Betel
Stubbengvegen 26
2743 Harestua

Postadresse:
Postboks 31
2716 Harestua

Epost:

post@betelharestua.no